Практичний семінар: “Ефективна модель діяльності по наданню платних послуг в медичних закладах. Принципи розрахунку вартості медичних послуг та нозологій з урахуванням змін в законодавстві України. Взаємодія медичних закладів із страховими компаніями”

22 Жов

Лекції проводять:
Стрижиус Олена Володимирівна – Заступник начальника Управління цінової політики Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.
Твердохліб Олександр Іванович – виконавчий директор ООО “Смарт Ассистанс” –
представник страхової компанії.
Педенюк Ольга Костянтинівна – заступник директора Фінансово-правової групи
«Тамерлан»
Васько Любов Львівна – Директор Центру «Медицина ВМ», автор методик по
розрахунку тарифів на медичні послуги та нозології, експерт з економічних питань
проектів ТАСІS.
Миколайчук Сергій Іванович – Заступник директора Центру «Медицина ВМ»,
автор методик по розрахунку тарифів на медичні послуги та нозології.


Програма семінару:

1. Ефективна модель діяльності по наданню платних послуг на прикладах діючих медичних закладів.

2. Нормативно-правова база для організації платних послуг з охорони здоров`я.

 • Нормативна база по наданню платних послуг та нозологій станом на серпень
  2015 року.
 • Розробка пакету документів по відкриттю та функціонуванню платних послуг:
  • положення про надання платних медичних послуг, положення про
   преміювання та інші документи

3. Принципи розрахунку вартості послуг з охорони здоров`я.

 • Економічне обґрунтування кожної статті затрат:
  • виробнича собівартість (фонд оплати праці, адміністративні,
   загальновиробничі та експлуатаційні витрати);
  • витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
  • витрати на рекламу, інші витрати;
  • амортизаційні відрахування;
  • прибуток.

4. Формування вартості нозологій.

 • Стандарти діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги.

5. Правильне застосування тарифів.

 • Облік та звітність при наданні послуг:
  • списання витрат (матеріали, експлуатаційні, амортизаційні та інші витрати);
  • виплата заробітної плати медичному та немедичному персоналу.

6. Власні надходження підприємства.

 • Облік доходів від реалізації послуг;
 • Податковий облік;
 • Практичні рекомендації по формуванню довідки з основних витрат для розрахунку тарифів;

7. Організації взаємодії медичного закладу зі страховими компаніями.

 • Практичні рекомендації по організації відділення по наданню платних послуг;
 • Взаємодія структур (юрист, фінансовий відділ, бухгалтерія, керівництво, центр
  понадаю платних послуг);

8. Механізми взаємодії медичних закладів зі страховими та асистанськими
компаніями.

 • Практичні рекомендації по організації договірних взаємовідносин;
 • Практичні рекомендації по створенню кураторської служби;
 • Практичні рекомендації по організації документообігу між страховою компанією та медичним закладом;

9. Юридичне супроводження надання платних послуг медичними закладами.

10. Взаємодія з контролюючими органами.

 • Найбільш розповсюдженні порушення, які зустрічаються в медичних закладах при наданні платних послуг.

11. Процедура встановлення тарифів в місті Києві.


Лекції супроводжуються візуальними матеріалами (слайди).
Видаються нормативно-методичні матеріали – на диску:
«Організація діяльності по наданню платних послуг в медичних закладах.
Принципи ціноутворення»:

 • Нормативно-правова база;
 • Приклади списання витрат;
 • Зразки документів для роботи із страховими компаніями;
 • Взаємодія медичних закладів з контролюючими органами;
 • розширена електронна версія матеріалів та законодавства України станом на 09.2015 р.;
 • Методика розрахунку вартості медичної допомоги;
 • Та інші документи згідно програми.

Вартість семінару складає 980,00 гривень на одного учасника.
Учасники семінару забезпечуються: нормативно-методичними матеріалами, навчанням і консультаціями.

В рахунок зазначеної суми входять:

 • Плата за навчання та консультації;
 • Супроводження лекції візуальними матеріалами (слайди);
 • Нормативно-методичні матеріали (на диску)
 • Кофе-брейк;

Семінар відбудеться 22 жовтня 2015 року з 10-00 до 16-00 години
м. Київ
Реєстрація учасників з 9-00.

Довідки за телефонами: (044) 521-61-90, 529-02-13 – Наталія Михайлівна,
223-43-57, (097) 214-87-82 – Васько Любов Львівна-директор.
e-mail: info@medicina-vm.com