Запрошуємо керівників медичних закладів, фінансово-економічних та юридичних служб на практичний семінар, який відбудеться 15 жовтня 2019 року в місті Київ

4 Вер
 • Запрошуємо взяти участь у роботі практичного семінару:

 • Єдині тарифи програми державних гарантій, чи є необхідність розраховувати тарифи на інші медичні послуги.

 • Як розрахувати вартість медичних послуг та нозологій.

 • Як організувати надання платних медичних послуг, які не ввійдуть до програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

 • Перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

 • Бухгалтерський облік в комунальних некомерційних підприємствах

 

 • Лекції проводять:

 • Васько Любов Львівна – Директор Центру «Медицина ВМ», автор методик по розрахунку тарифів на медичні послуги та нозології, експерт з економічних питань проектів ТАСІS.
 • Миколайчук Сергій Іванович – Заступник директора Центру «Медицина ВМ»,
  автор методик по розрахунку тарифів на медичні послуги та нозології.
 • Каневська Варвара Юріївна – заступник директора з організаційно-методичної роботи КНП «Київська стоматологія», районний позаштатний фахівець зі стоматології.
 • Дякончук Людмила Василівна – головний бухгалтер КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги 2” Деснянського району м. Києва.
 • Програма семінару:

 1. Що гарантує Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Необхідність надання платних медичних послуг, що не входять до програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
 3. Нормативно-правова база для організації платних послуг з охорони здоров`я станом на 01.10.2019 року.
 4. Коментарі до методики, яка оприлюднена МОЗ України (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075).
 5. Як розрахувати вартість медичних послуг та нозологій виходячи з власних витрат медичного закладу, враховуючи законодавство та бухгалтерський облік України:
  • Принципи ціноутворення медичних послуг та нозологій, приклад розрахунку.
  • Економічне обґрунтування кожної статті затрат:
   • виробнича собівартість (фонд оплати праці, адміністративні, загальновиробничі та експлуатаційні витрати);
   • витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
   • витрати на рекламу, інші витрати;
   • амортизаційні відрахування;
   • прибуток.
 6. Як правильно застосовувати тарифи на медичні послуги:
  • Облік та звітність при наданні послуг:
   • списання витрат (матеріали, експлуатаційні, амортизаційні та інші витрати);
   • виплата заробітної плати медичному та немедичному персоналу.
 7. Бухгалтерський облік в комунальних некомерційних підприємствах (КНП):
  • Як закладам охорони здоров’я, що реорганізуються в комунальні некомерційні підприємства, підготуватись до переходу на комерційний облік.
  • Організація бухгалтерського обліку в комунальних некомерційних підприємствах (облікова політика КНП).
  • Перехід комунальних некомерційних підприємств на новий (комерційний) план рахунків. Як та коли?
  • Питання неприбутковості комунальних некомерційних підприємств.
  • Статус платника ПДВ (Чому комунальні некомерційні підприємства, що отримують фінансування з НСЗУ, мають стати платниками ПДВ).
  • Особливості розподілу і використання коштів в комунальних некомерційних підприємствах.
  • Фінансова та проміжна звітність для реорганізованих закладів охорони здоров’я в комунальних некомерційних підприємствах.
 8. Як ефективно організувати роботу по наданню платних медичних послуг:
  • Розробка пакету документів по відкриттю та функціонуванню відділення по наданню платних послуг.
 9. Як ефективно організувати роботу із страховими компаніями:
  • Документообіг;
  • Організація кураторської служби.
 10. Особливості укладення колективних договорів при переході медичних закладів на нові форми власності.
 11. Коментарі до методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.
 12. Формування бізнес-плану для лікаря відділення по наданню платних послуг. Принципи розрахунку держзамовлення.
 13. Практичні аспекти надання платних стоматологічних послуг на прикладі Стоматологічної поліклініки Дніпровського району м. Києва.
 14. Ефективна модель діяльності по наданню платних послуг на прикладах діючих медичних закладів.
 • Лекції супроводжуються візуальними матеріалами (слайди).
  Видаються нормативно-методичні матеріали – на диску:
   «Організація діяльності по наданню платних послуг в медичних закладах. Принципи ціноутворення»:
 • Приклади розрахунку вартості медичної послуги (форми);
 • Приклади списання витрат;
 • Зразки документів для роботи із страховими компаніями;
 • Розширена електронна версія матеріалів та законодавства України станом на 01.10.2019 р.;
 • Методика розрахунку вартості медичної допомоги;
 • Виступи лекторів (слайди)
 • Інші документи згідно програми.
 • Вартість семінару складає 1500,00 гривень на одного учасника.
  В рахунок зазначеної суми входять:
 • Проведення лекцій та консультацій фахівцями
 • Супроводження лекцій візуальними матеріалами (слайдами)
 • Забезпечення нормативно-методичними матеріали на диску
 • Харчування
 • Довідки за телефонами: (097) 470-07-79 – Сергій Іванович
  Директор: Васько Любов Львівна – (044) 223-43-57, (097) 214-87-82
  e-mail: medicina-vm@outlook.com,
  mail777@ukr.net