Розрахунок вартості путівки

Як розрахувати вартість путівки

При розрахунку вартості путівки проводиться відокремлений розрахунок вартості медичних послуг з дотримуванням вимог медичних стандартів та нормативної бази, вартості харчування, вартості проживання, та вартості культурно-масових заходів.

При формуванні вартості путівок, враховуються особливості кожного регіону та санаторію.

Медична послуга – це поєднання медичних та економічних технологій, тому при розрахунках вартості медичних послуг необхідна тісна співпраця економістів та медиків. Взаємодію медичної та економічної служби можна представити у вигляді схеми (рис.1)

рис.1

Центр «Медицина ВМ створив базу для розрахунку вартості медичних послуг, в якій є норми часу і норми матеріалів для більш як 10 000 медичних послуг. База даних розроблена  згідно наказів Міністерства охорони здоров’я та іншим нормативним документам діючих в розрахунковий період.

ПІДГОТОВКА ВХІДНИХ ДАНИХ

Перед початком розрахунку необхідно підготувати дані:

 1. Форма №5 «Довідка про основні витрати», з деталізацією по статтям витрат. Статті витрат заповнюються згідно фінансового плану, або по фактичним витратам за минулий рік.
 2. Перелік груп номерів згідно рівню комфортності.
 3. Штатний розклад для медичного персоналу згідно категорій та наукових ступенів.
 4. Загальний перелік медичних послуг, які надаються санаторно-курортним закладом.
 5. Сформований перелік медичних послуг для курсів лікування кожного профілю санаторно-курортного закладу.

На підставі введених даних проводиться розрахунок вартості путівки.

При розрахунку вартості проживання, одним із важливіших коефіцієнтів, який також впливає на розрахунок вартості харчування і вартості культурно-масових заходів, є коефіцієнт завантженності санаторія.

 

Розрахунок можливо  проводити розрахунки по двом варіантам:

Варіант 1:

 1. Розраховується вартість проживання, харчування,          культурно-масових заходів згідно плановим показникам.
 2. Визначається планова вартість путівки.
 3. Виходячи із планової вартості визначається залишок суми вартості путівки для медичного компоненту.
 4. В рамках цієї суми вибирається набір медичних послуг (основні та додаткові), з яких формується курс лікування.

Цей варіант дає можливість отримати конкурентоспроможну вартість путівки. У зв’язку з обмеженою сумою по медичному компоненту можливе суттєве зменшення переліку послуг, який надається по профілю захворювання.

Варіант 2:

 1. Розраховується вартість проживання, харчування, культурно-масових заходів згідно плановим показникам.
 2. Формується курс лікування по профілю путівки, згідно стандартам лікування.
 3. При поєднанні всіх компонентів отримуємо вартість путівки.

Цей варіант дає вартість путівки, яка у більшості випадків є неконкурентоспроможною, але вона є повною, з усіма основними і додатковими медичними послугами.

 Приклад розрахунку

Приклад розрахунку


Документи, які необхідні для розрахунку

Лист-замовлення на розрахунок
Довідка про витрати для санаторних закладів
Інформація про заклад охорони здоров'я
Перелік медичних послуг, які розраховуються
Довідка про персонал
Довідка про штатний розклад

Методика розрахунку

Посилання