Організація відділення по наданню платних послуг

Для виконання робіт по наданню платних послуг в штатний розклад вводиться  структурний підрозділ (Відділення по наданню платних послуг) з введенням всіх  посад, які необхідні для надання послуг і розробляється пакет документів необхідних для відкриття та функціонування відділення. (Перелік документів необхідних для відкриття та функціонування відділення)

Важливим аспектом організації діяльності Відділення по наданню платних послуг є облік наданих платних послуг. В розділі «Організація роботи медичного закладу із страховими компаніями» ми більш конкретно зупинимось на організації обліку наданих послуг. Витратний метод розрахунку вартості медичних послуг і нозологій надає можливість врахувати всі витрати, які несе медичний заклад при наданні платних послуг і організувати правильний облік та списання цих витрат.

Згідно з Законом  України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР  ст.4 встановлено, що джерелом коштів на оплату праці для установ і організацій що фінансуються з бюджету – це кошти , які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

 • законодавчих та інших нормативних актів;
 • галузевих та регіональних угод;
 • колективних договорів;
 • трудових договорів.

Форми і системи оплати праці, розцінки та умови встановлюються  установою у колективному договорі та затверджуються в додатках до нього, а саме:

 • Положенні про оплату праці,
 • Положенні про преміювання,
 • Положенні про відділення по наданню платних послуг.

Оплата праці  співробітників, які залучаються до виконання платних  медичних послуг  проводиться за рахунок  надходжень по виду платних послуг   спеціального фонду кошторису.

   Часто введений  структурний підрозділ для надання платних послуг по спеціальному фонду, не заповнюються, а виконання робіт з надання відповідних послуг проводиться  в межах норм робочого часу штатними працівниками, які утримуються за рахунок загального фонду. За рахунок спеціального фонду  встановлюються  надбавки за складність та напруженість, або 50% доплати за розширення зони обслуговування, або збільшення обсягу виконаних робіт, або суміщення професій (вказані надбавка та доплата  не може перевищувати 50% в цілому по загальному та спеціальному фондах)  та проводиться преміювання працівників. Співробітники можуть надавати ці послуги, в вільний від основної роботи час.

            Крім  основного персоналу до виконання робіт по платним послугам залучаються і співробітники, які сприяють здійсненню наданих послуг, а саме загальновиробничий  та адміністративний персонал (приклади формування фонду заробітної плати по спеціальному фонду загальновиробничого  та адміністративного персоналу додаються).

При  оплаті  праці установа здійснює обов’язкові нарахування, які закладені в тарифах, а саме :

 • Єдиний соціальний внесок.
 • Щомісячно формується резервний фонд (резерв відпусток).

ТОВ «Медицина ВМ» проводить організацію та супроводження діяльності медичних закладів по наданню платних послуг:

 • Розроблення пакету документів для організації та функціонуванню Відділення по наданню платних послуг.
 • Організація обліку наданих платних послуг.
 • Організація документообороту при роботі з корпоративними замовниками та страховими компаніями.
 • Підготовка звітних документів. (Приклад місячного звіту)

Перелік документів необхідних для відкриття та функціонування відділення